Правила & Условия

Последна актуализация: 05 Октомври 2021

Моля, прочетете внимателно настоящите Условия за ползване (« Условия », « Условия за
ползване »), преди да използвате уебсайта https://glp-printing.com (« Услугата »), управляван от
GLP Printing (« нас », « ние » или « наш »).

Вашият достъп до Услугата и нейното използване се осъществява при условие, че приемете и
спазвате настоящите Условия. Настоящите Условия се прилагат за всички посетители,
потребители и други лица, които имат достъп до Услугата или я използват.

С достъпа до или използването на Услугата Вие се съгласявате да бъдете обвързани с
настоящите Условия. Ако не сте съгласни с която и да е част от условията, нямате право на
достъп до Услугата.

Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание, характеристики и функционалност са и ще останат
изключителна собственост на GLP Printing и нейните лицензодатели.

Връзки към други уебсайтове

Нашата Услуга може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са
собственост или не се контролират от GLP Printing

GLP Printing не контролира и не поема отговорност за съдържанието, политиките за
поверителност или практиките на уебсайтовете или услугите на трети страни. Освен това Вие
признавате и се съгласявате, че GLP Printing не носи отговорност, пряко или косвено, за каквито
и да било щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с
използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, налични на или чрез
такива уебсайтове или услуги.

Настоятелно ви съветваме да се запознаете с общите условия и политиките за поверителност
на всички уебсайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване

Изпълнителят има право да увеличи цените на валидирания договор, ако клиентът не е одобрил файловете в рамките на един месец от валидирането на поръчката му.

Изпълнителят има право да промени и прекрати валидирания договор, ако клиентът не одобри файловете в рамките на една година от валидирането на поръчката му. Изпълнителят има право да задържи всяко авансово плащане, направено в негова полза, като неустойка за вече извършена работа по незавършен проект на клиента.

Отказ от отговорност

Използването на Услугата от Ваша страна е на Ваш собствен риск. Услугата се предоставя на
принципа « КАКТО Е » и « КАКТО Е ДОСТЪПНО ». Услугата се предоставя без каквито и да било
гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции
за продаваемост, годност за определена цел, ненарушаване на права или начин на
изпълнение.

Управляващо право

Настоящите Условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на България, без да се
вземат предвид техните разпоредби за стълкновение на закони.

Неуспехът ни да приложим което и да е право или разпоредба на тези Условия няма да се
счита за отказ от тези права. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия бъде обявена
за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на настоящите Условия ще
останат в сила. Настоящите Условия представляват цялостното споразумение между нас по
отношение на нашата Услуга и отменят и заместват всички предишни споразумения, които
бихме могли да имаме между нас по отношение на Услугата.

Промени

Запазваме си правото по свое усмотрение да променяме или заменяме тези Условия по всяко
време. Ако промяната е съществена, ще се опитаме да предоставим поне 15-дневно
предизвестие преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена
промяна, ще бъде определено по наша преценка.

Продължавайки да осъществявате достъп до или да използвате нашата Услуга след влизането в
сила на тези промени, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не
сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугата.

Свържете се с нас:

Ако имате някакви въпроси относно тези условия, моля, свържете се с нас.